Om oss

Stockholms länsnykterhetsförbund är ett samarbetsorgan inom nykterhetsrörelsen i Stockholms län och verksamt på alkohol- och narkotikaområdet. Anslutna medlemsorganisationer bygger sin verksamhet på idén att medlemmarna ska avhålla sig från alkohol och andra droger. Syftet med detta är att verka för personlig nykterhet, stärka en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik samt att verka för ett narkotikafritt samhälle.

Våra uppgifter

Stockholms länsnykterhetsförbunds uppgifter är:
att främja en samordning av alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter mellan medlemsorganisationerna;
att informera medlemsorganisationerna om aktuella alkohol- och narkotikapolitiska frågor samt stimulera till ökade aktiviteter;
att skapa mötesplatser och nätverk för medlemsorganisationerna;
att samarbeta med landsting, kommuner och andra regionala organ.

Samgående mellan SLN och NSO

Under 2018 sker de sista stegen i den process som ska föra samman de två tidigare organisation Stockholms läns nykterhetsförbund (SLN) och Nykterhetsrörelsens Samarbetsorganisation i Stockholm (NSO). Från 1 januari 2019 så är det en organisation under namnet Stockholms länsnykterhetsförbund. Första beslutet fattades vid årsmötet 2016 för bägge organisationer, och sedan årsmötet 2018 finns det en gemensam styrelse för bägge organisationer.

Vi är medlemmar i S.L.A.N

Som andra länsnykterhetsförbund är även vi medlemmar i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (S.L.A.N). Vilket är är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle.

S.L.A.N arbetar för en väl utbyggd missbrukarvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan. Landsrådet deltar också aktivt i de nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområden.

Läs mer på S.L.A.N:s webbplats.

 

 

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se