Stockholms länsnykterhetsförbund

är ett samarbetsorgan inom nykterhetsrörelsen i Stockholms län och verksamt på alkohol- och narkotikaområdet. Anslutna medlemsorganisationer bygger sin verksamhet på idén att medlemmarna ska avhålla sig från alkohol och andra droger. Syftet med detta är att verka för personlig nykterhet, stärka en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik samt att verka för ett narkotikafritt samhälle.

Uppgift

Vår uppgift är: att främja en samordning av alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter mellan medlems-organisationerna,
att informera medlems-organisationer om aktuella alkohol- och narkotika-politiska frågor samt stimulera till ökade aktiviteter, att skapa mötesplatser och nätverk för medlems-organisationerna, samt
att samarbeta med landsting, kommuner och andra regionala organ.

Styrelsen

Detta är styrelsen för Stockholms läns Nykterhetsförbund.

 • Sofia Modigh
 • Leif Andersson
 • Christer Renlid
 • Samuel Somo
 • Daniel Carlryd
 • Anna Carsing
 • Hans Danielsson
 • Sara Hagelin
 • Monika Vikdahl

Dokument

Det finns en mängd olika dokument som styr vår verksamhet.

 • Stadgar
 • Verksamhetsplan
 • Integritetspolicy.

Läs mer på: dokumentsidan>>

 

 

 

 

Årsmöte

Medlemsorganisationer är välkomna på årsmöte måndag den 11 maj kl. 18.00 på IOGT-NTO-gården på Klara Södra Kyrkogata. Vid årsmötet presenteras aktuella frågor inom narkotikapolitiken från Narkotikapolitiskt Center.

Anmälan ska göras senast den 24 april 2020.

Läs mer här >>

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Stockholms Länsnykterhetsförbund.

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se