Stockholms länsnykterhetsförbund

är ett samarbetsorgan inom nykterhetsrörelsen i Stockholms län och verksamt på alkohol- och narkotikaområdet. Anslutna medlemsorganisationer bygger sin verksamhet på idén att medlemmarna ska avhålla sig från alkohol och andra droger. Syftet med detta är att verka för personlig nykterhet, stärka en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik samt att verka för ett narkotikafritt samhälle.

Årsmöte

Föreningens årmöte genomfördes den 10 maj 2023.

 

Styrelsen

  • Karin Öberg, ordförande
  • Sara Hagelin, vice ordförande
  • Lars Andersson, kassör
  • Hans Danielson, sekreterare
  • Korin Omar
  • Henrik Blomérus
  • Fredrik Hanson

Bidrag - Ansök nu

Som medlemsorganisation inom Länsnykterhets-förbundet i Stockholm kan du ansöka om bidrag för aktiviteter som genomförs under 2023. För att uppmuntra många föreningar att göra lokala aktiviteter inom beroendeområdet har vi ett tak på 10 000 kr per sökande förening/distrikt.

Läs mer här>>

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Stockholms Länsnykterhetsförbund.

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se