Årsmöte genomförs den 18 maj kl. 18.00

Årsmöte kommer genomförts den 18 maj 2021 digitalt via LifeSize.

Anmälan om ombud görs på formuläret nedan senast den 4 maj.

Valberedning

Vill du nominera personer till förtroende uppdrag kontakta valberedning

Motioner

Motioner till årsmötet kan insändas av medlemsorganisationer, dessa ska vara länsnykterhetsförbundets tillhanda senast den 6 april på epostadress info@stockholmslansnykterhetsforbund.se

 

 

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se