Årsmöte 2024

Tid: Tisdag 14 maj 2024 kl 18.00
Plats: Drakenbergsgatan 16, Stockholm

Härmed kallas alla medlemsorganisationer till årsmöte. Varje organisation har rätt att utse ett ombud och en ersättare. För att ett ombud ska ha rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsorganisationen har betalt medlemsavgiften, medlemsavgiften är 100 kr/organisation och betalas in på plusgiro 257356-6.

Valberedning

Vill du nominera personer till förtroendeuppdrag? Kontakta valberedningen.

Motioner

Medlemsorganisationer kan skicka in motioner till årsmötet, motioner ska vara inskickade senast den 2 april. Motionerna skickas till info@stockholmslansnykterhetsforbund.se

 

Klicka här för att anmäla ombud/deltagare

 

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se