Kallelse till årsmöte 2020

Härmed kallas alla medlemsorganisationer till årsmöte med Stockholms länsnykterhetsförbund måndag den 11 maj kl.18.00 på IOGT-NTO-gården på Klara Södra Kyrkogata 20.

Under årsmötet presenteras också aktuella narkotikapolitiska frågor av Peter Moilanen, chef på Narkotikapolitiskt center. Naturligtvis bjuder vi på matigt fika.

Ombud

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud och en ersättare till årsmötet. Observera att ett ombud endast kan representera en medlemsorganisation.

Medlemsavgift

För att ett ombud ska ha rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsorganisationen har betalt medlemsavgiften senast vid årsmötet. Medlemsavgiften är på 100 kr per organisation, betalas in på plusgiro 257356-6 eller swish 123-220 05 58. Märk betalningen med organisationens namn.

Nya medlemsorganisationer

Nya medlemsorganisationer ska ha ansökt om medlemskap senast den 1 mars för att ha rösträtt vid årsmöte innevarande år.

Motioner

Medlemsorganisationer kan skicka in motioner till årsmötet. Motioner ska ha inkommit till Stockholms länsnykterhetsförbunds styrelse senast sex veckor före årsmötet dvs senast den 30 mars. Motionerna skickas till info@stockholmslansnykterhetsforbund.se

Valberedning

Sammankallande i valberedningen är Rolf Bromme, som kan nås via rolf.bromme@outlook.com eller 072-198 94 60.

Ombudsanmälan

Ombudsanmälan till årsmötet görs genom formuläret nedanför, för att du ska hinna få handlingarna två veckor innan mötet så behöver vi din anmälan senast den 24 april. Du kan anmäla ombud senare, men då får man handlingarna senare och vi kan ej garantera förtäring på mötet. 

 

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se