Årsmöte har genomförs den 11 maj

Årsmöte har genomförts den 11 maj 2020 digitalt, 22 av 24 anmälda föreningar närvarade.

Beslut

Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020. I avseende av budget gjorde man en smärre korrigering av posten arvoden och döpte om den till “Till styrelsens förfogande”.

Val av styrelse

Styrelsens valdes i enlighet med valberedningens förslag, styrelsen består nu av nio ledamöter. Samtliga ledamöter från föregående mandatperiod kvarstår utöver Christer Gustavsson Renlid som har avsagt sig sin ledamotsplats. Som nyvald ledamot hällsas Lena Norström välkommen.

Tidigare vice ordförande Samuel Somo kliver upp och blir ordförande för länsnykterhetsförbundet och Sofia modigh kvarstår i styrelsen som ledamot.

Styrelse

 • Samul Somo, ordförande
 • Hans Danielson, sekreterare
 • Leif Andersson, kassör
 • Sofia Modigh, leadmot
 • Daniel Carlryd, ledamot
 • Anna Carsing, ledamot
 • Sara Hagelin, ledamot
 • Monika Vikdahl, ledamot
 • Lena Nordström, ledamot

Revisorer

Ordinarie Leif Ström och Bent Hellquist

Ersätare Lars Bond och Ing-Britt Norberg

Valberedning

 • Rolf Bromme (sammankallande)
 • Dennis Enroth
 • Germany Woldu
 • Gun-Lis Roos

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se