Viktiga dokument

Här hittar du viktiga dokument som styr Stockholms Länsnykterhetsförbund. Genom att trycka på knapparna kan du läsa dokumenten.

Stadgar

Här kan du ladda ner Stockholms Länsnykterhetsförbunds stadgar.

.

Verksamhetsplan

Här kan du ladda ner Stockholms Länsnykterhetsförbunds verksamhetsplan för 2023-2024

Integritetspolicy

Här kan du ladda ner Stockholms Länsnykterhetsförbunds integritetspolicy.

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se