Ansökningar om samverkan

Som medlemsorganisation inom Länsnykterhetsförbundet i Stockholm kan du ansöka om bidrag för aktiviteter som genomförs under 2024.

Våra ekonomiska medel kommer huvudsakligen från Region Stockholm. Det årliga bidraget till Länsnykterhetsförbundet beviljas för att nykterhetsrörelsen arbetar med beroendefrågor. Nykterhetsrörelsen arbetar med många andra frågor också, med det är bara beroendefrågor vi får använda bidraget från Region Stockholm till.

Enligt Länsnykterhetsförbundets verksamhetsplan ska vi stödja insatser som görs för personer som har beroendeproblematik och/eller deras anhöriga, till exempel barn och ungdomar. Länsnykterhetsförbundet ska också uppmana medlemsorganisationerna att hela tiden utveckla sin verksamhet med nya metoder i enlighet med ny forskning inom alkohol- och narkotikaområdet. För barn till missbrukare är det till exempel viktigt med en bred förebyggande verksamhet som inte är utpekande. Alternativa helnyktra aktiviteter för både ”nynyktra” missbrukare och anhöriga är särskilt viktiga under större högtider som halloween, jul, nyår och midsommar, men även på vanliga helger.

Utifrån ovanstående ser vi gärna ansökningar med inriktning på barn, ungdomar, kamratstöd för vuxna, alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter eller kompetenshöjande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. För att uppmuntra många föreningar att göra lokala aktiviteter inom beroendeområdet har vi ett tak på 10 000 kr per sökande förening/distrikt. Vill ni diskutera större projekt är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Vi har flera ansökningsperioder under året för att öka föreningars möjlighet till att planera verksamhet, nedan finner ni alla tillfällen:

– 19 januari (beslut om bidrag tas av styrelsen 23 januari)

– 17 maj (beslut om bidrag tas av styrelsen i början av juni)

-27 september (beslut om bidrag tas av styrelsen i mitten på oktober)

 

Frågor? Kontakta ordförande Karin Öberg, karin.annika.oberg@gmail.com 

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se