Om oss

Stockholms länsnykterhetsförbund är ett samarbetsorgan inom nykterhetsrörelsen i Stockholms län och verksamt på alkohol- och narkotikaområdet. Anslutna medlemsorganisationer bygger sin verksamhet på idén att medlemmarna ska avhålla sig från alkohol och andra droger. Syftet med detta är att verka för personlig nykterhet, stärka en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik samt att verka för ett narkotikafritt samhälle.

Våra uppgifter

Stockholms länsnykterhetsförbunds uppgifter är:
att främja en samordning av alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter mellan medlemsorganisationerna;
att informera medlemsorganisationerna om aktuella alkohol- och narkotikapolitiska frågor samt stimulera till ökade aktiviteter;
att skapa mötesplatser och nätverk för medlemsorganisationerna;
att samarbeta med landsting, kommuner och andra regionala organ.

Samgående mellan SLN och NSO

Sedan 1 januari 2019 är det en gemensam förening för NSO och SLN. 

Vi är medlemmar i S.L.A.N

Som andra länsnykterhetsförbund är även vi medlemmar i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (S.L.A.N). Vilket är är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle.

S.L.A.N arbetar för en väl utbyggd missbrukarvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan. Landsrådet deltar också aktivt i de nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområden.

Läs mer på S.L.A.N:s webbplats.

 

 

Länsnykterhetsförbundet Stockholm
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

info@stockholmslansnykterhetsforbund.se